Brandveiligheid Inspecties in Nederland

Inspectieactiviteiten

Als geaccrediteerde type A inspectie-instelling kan ANPI het gehele inspectieproces uitvoeren om te komen tot een gecertificeerde brandbeveiliging.

ANPI kan u helpen met het certificatie van de volgende type installaties:

 • VVB-installaties (Vastopgestelde brandbeheersings- en blussystemen)
 • BMI-installaties (Brandmeldinstallaties)
 • OAI-installaties (Ontruimingsalarminstallaties)

 Inspecties kunnen uitgevoerd worden volgens

 • Het CCV-inspectieschema brandbeveiliging zoals vernoemd in het Bouwbesluit
 • Het CCV-Inspectieschema brandbeveiliging opslag gevaarlijke stoffen PGS
 • Het CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk
 • Of op normconformiteit

Doel en wettelijke bevoegdheid

Inspectie moet plaatsvinden als u een door de overheid geëist blussysteem, brandmeldsysteem, ontruimingalarmsysteem of rookbeheersingsysteem heeft. De overheid eist deze installaties in bepaalde gebouwen volgens het Bouwbesluit 2012, bij opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15) en voor alle locaties waar (consumenten) vuurwerk wordt verkocht (Vuurwerkbesluit).

Uiteraard kan inspectie ook op vrijwillige basis plaatsvinden. Bijvoorbeeld om zekerheid te hebben over de kwaliteit van uw installatie of om aan te tonen dat de verantwoordelijkheid over brandveiligheid wordt genomen.

Onze Nederlandse Inspectiedienst is geaccrediteerd om inspecties uit te voeren volgens de CCV-inspectieschema’s van brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen, alsook van àlle VBB-systemen:

 • Sprinklersystemen
 • Sproeisystemen
 • Blusschuimsystemen
 • Watermistsystemen
 • Blusgassystemen

Accreditatie en licentie in Nederland

BELAC

ANPI voert inspecties uit van brandbeveiligingsinstallaties in Nederland.

De inspectiedienst van ANPI is door BELAC geaccrediteerd om in Nederland inspecties uit te voeren op vlak van brandbeveiligingssystemen.

De accreditatie, onder het nummer 003-INSP, is door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie verleend conform de norm ISO/IEC 17020.

Onze volledige scope kan u via deze link in 3 talen terugvinden ANPI SCOPE INSPECTION/003-INSP

Onze Nederlandse inspectiedienst voert inspecties uit onder accreditatie van BELAC en volgens onze licentie met het CCV voor volgende CCV-inspectieschema’s:

Voor meer info kan je terecht op volgende websites:

     

 • inspectieschema brandbeveiliging VBB-systemen  (Sprinkler-, Sproei-, Blusschuim-, Watermist- en Blusgassystemen)
 • inspectieschema Brandmeldsystemen
 • inspectieschema Ontruimingsalarmsystemen
 • inspectieschema brandbeveiliging opslag gevaarlijke stoffen
 • inspectieschema brandbeveiliging opslag consumentenvuurwerk

Meer info hierover kan u terugvinden op https://hetccv.nl/inspectie/anpi/

ANPI beschikt ook over licentieovereenkomsten met de CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid) en KIWA NCP om inspecties in het kader van hun specifieke vereisten uit te voeren.

ANPI team in Nederland

ANPI heeft een schat aan kennis en ervaring in huis. Kennis die voortdurend up-to-date wordt gehouden door het volgen van trainingen, opleidingen en intercollegiaal overleg. Tevens loopt ANPI als inspectie-instelling voorop door deel te nemen aan Belgische, Nederlandse en Europese normcommissies en werkgroepen en is ANPI actief lid van de VIVB (branchevereniging voor brandveiligheidsinspecties), CFPA Europe (Confederation of Fire Protection Association ) en EUSAS (European Society for Automatic Alarm Systems).

Onze inspecteurs spreken de taal van de sector waarin ze actief zijn en zijn optimaal betrokken bij de klant. ANPI is geaccrediteerd door de Belgische Accreditatie-instelling, BELAC, als volledig onafhankelijke type A inspectie-instelling en bijgevolg vertrouwd voor alle eisende partijen.

Onze kernwaarden zijn:

 • Deskundig Inspecteren,
 • Onafhankelijk oordelen,
 • Integriteit waarborgen,
 • Samenwerken met alle betrokken partijen,
 • Uw en onze reputatie waarborgen,
 • Duidelijkheid over certificatie.

Vacature

Momenteel hebben wij geen openstaande vacatures.

Locatie:

Aanvraag service-aanbod

Contacteer ons

Email : sales@anpi.nl
Telefoon : 0031 48 75 02 575

Algemene offerteaanvraag

Titel
Adres
Over